POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Informacja o placówceOśrodek Wczesnej Interwencji (OWI) jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Gorzowie Wlkp. - niedochodowej, pozarządowej organizacji pożytku publicznego. Mieści się przy ulicy Walczaka 1 w Gorzowie Wlkp. Zajęcia odbywające się w OWI finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do naszej placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 0 do 18 lat z zaburzeniami wieku rozwojowego z możliwością przedłużenia (w przypadku osób posiadających wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) do ukończenia 25 roku życia.

Przyjęcie do OWI następuje na podstawie skierowania lekarskiego od lekarza rodzinnego do Ośrodka

Rehabilitacji Dziennej z kodem 2301 .

Rehabilitacja odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. W zależności od diagnozy lekarskiej pacjenci są kierowani do odpowiednich specjalistów, którzy dokonują dalszej oceny i podejmują odpowiednią terapię dostosowaną do możliwości i potrzeb dziecka.

Obecnie w ośrodku pracuje zespół następujących specjalistów:

 • lekarze o specjalności neurolog- pediatra,
 • fizjoterapeuci,
 • psycholodzy,
 • logopedzi,
 • pedagodzy.

Zadaniem zespołu jest ustalenie kierunku działań w zakresie wczesnej rehabilitacji, opracowanie indywidualnego programu pracy dla każdego pacjenta, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy i ocenianie postępów dziecka.

Specjaliści w trakcie pracy wykorzystują następujące metody:

 • fizjoterapeuci (metoda NDT – Bobath, ćw. bierne, czynnobierne i wspomagane, ćw. koordynacyjne i równoważne, ćw. ogólnousprawniające, metoda Kinesiology Taping, metoda PNF, Poizometryczna Relaksacja Mięśni, masaż leczniczy, metoda Integracji Sensorycznej, wieloprofilowa terapia manualna stóp, ćwiczenia z oporem).
 • psycholodzy i terapeuci (metoda stymulacji wielozmysłowej, techniki relaksacyjno – wyciszające, techniki parateatralne, metoda behawioralna, metoda Dobrego Startu, metoda Knillów, met. Dennisona, bajki terapeutyczne, program edukacji matematycznej prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig, Terapia zabawą J. Baran, metoda 18 struktur wyrazowych, metoda oddychania przeponowo – relaksacyjnego RSA wg. A.Smetankina, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne).
 • logopedzi (Makaton – Program Rozwoju Komunikacji, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, rozwijanie sprawności językowej, metoda Piktogramów, stym. rozwoju poznawczo – językowego, ustno – twarzowa terapia regulacyjna wg Randolfo Castillo – Moralesa, metoda wywoływania głosek, metoda przekształceń artykulacyjnych, Program Terapeutyczny „60 kroków” K. Bieńkowskiej, metoda Symboli Dźwiękowych).

Pacjentami OWI są dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Ośrodek zapewnia:

 • kompleksową diagnozę rozwoju dziecka,
 • indywidualną i grupową terapię prowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów,
 • wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodziców,
 • możliwość wymiany doświadczeń z rodzicami, którzy mają podobne problemy.

Celem naszych oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i korygowanie bądź kompensowanie zaburzeń w rozwoju małego dziecka odpowiednio dobranymi metodami terapeutycznymi, dostosowanymi do jego indywidualnych potrzeb oraz przygotowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w procesie jego rehabilitacji.

Ważną rolę w naszej pracy odgrywa współpraca z poradnią neurologii dziecięcej, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi placówkami prowadzącymi podobną działalność na terenie naszego województwa.

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl