POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Statut i organy KołaStatu PSONI Koła w Gorzowie Wlkp.

Pobierz Statut PSONI w formacie PDF - kliknij tutaj.

Pobierz Regulamin Organizacyjny w formacie PDF - kliknij tutaj.

 

Zarząd PSONI Koła w Gorzowie Wlkp.

e-mail: zarzad@psonigorzow.org.pl

Przewodnicząca - Beata Piwowarska - bpiwowarska@psonigorzow.org.pl
Wiceprzewodnicząca  - Anna Wiszniewska - awiszniewska@psonigorzow.org.pl
Wiceprzewodniczący - Tadeusz Karpiński - tkarpinski@psonigorzow.org.pl
Sekretarz - Tomasz Kogucki - tkogucki@psonigorzow.org.pl
Skarbnik - Krystyna Leśniak - klesniak@psonigorzow.org.pl

 

Organ Kontroli - Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Agnieszka Szpałek
Sekretarz - Ewelina Czystowska-Baryła
Członek - Ewa Dominiak

 

Członkowie

Zgodnie ze Statutem PSONI członkami zwyczajnymi mogą być rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością intelektualną  posiadające świadomość członkostwa, inni niż rodzice członkowie rodzin, opiekunowie prawni i faktyczni oraz przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Koła uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

Więcej informacji dot. członków Koła w Statucie.

Pobierz deklarację członkowską w formacie PDF

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl