POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Statut i organy KołaStatu PSONI Koła w Gorzowie Wlkp.

Pobierz Statut PSONI w formacie PDF - kliknij tutaj.

Pobierz Regulamin Organizacyjny w formacie PDF - kliknij tutaj.

 

Zarząd PSONI Koła w Gorzowie Wlkp.

e-mail: zarzad@psonigorzow.org.pl

Przewodnicząca - Beata Piwowarska
Pani Anna Wiszniewska
Pani Krystyna Leśniak
Pani Anna Kowalska
Pan Tomasz Kogucki
Pan Tadeusz Karpiński

 

Organ Kontroli - Komisja Rewizyjna

Agnieszka Szpałek
Ewelina Czystowska-Baryła
Beata Klary

 

Członkowie

Zgodnie ze Statutem PSONI członkami zwyczajnymi mogą być rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością intelektualną  posiadające świadomość członkostwa, inni niż rodzice członkowie rodzin, opiekunowie prawni i faktyczni oraz przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Koła uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

Więcej informacji dot. członków Koła w Statucie.

Pobierz deklarację członkowską w formacie PDF

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl