POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Statut i organy KołaStatut PSONI Koła w Gorzowie Wlkp.

Pobierz Statut PSONI w formacie PDF - kliknij tutaj.

Pobierz Regulamin Organizacyjny w formacie PDF - kliknij tutaj.

 

Zarząd PSONI Koła w Gorzowie Wlkp.

e-mail: zarzad@psonigorzow.org.pl

  • Tomasz Kogucki - Przewodniczący
  • Danuta  Marcela - Wiceprzewodnicząca
  • Beata Klary-Stachowiak - Skarbnik
  • Anna Kowalska - Członek Zarządu 
  • Edyta Skrzypnik  - Sekretarz

 

Organ Kontroli - Komisja Rewizyjna

  • Agnieszka Szpałek - Przewodnicząca
  • Ewelina Czystowska-Baryła - Sekretarz
  • Krystyna Leśniak - Członek

 

Członkowie

Zgodnie ze Statutem PSONI członkami zwyczajnymi mogą być rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością intelektualną  posiadające świadomość członkostwa, inni niż rodzice członkowie rodzin, opiekunowie prawni i faktyczni oraz przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Koła uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

Więcej informacji dot. członków Koła w Statucie.

Pobierz deklarację członkowską w formacie PDF

 

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl