POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Stołówka OREWOśrodek umożliwia wychowankom skorzystanie z posiłków (śniadania oraz obiadu z podwieczorkiem) przygotowanych na miejscu przez kuchnię. Tygodniowy jadłospis jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Ośrodku oraz stronie internetowej PSONI.

Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora w uzgodnieniu ze specjalistą do spraw żywienia oraz Sekcją Rodziców.

Od 1 lutego 2024 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 13,00 zł (śniadanie – 5,50 zł, obiad + deser  – 7,50 zł).

Koszty posiłków (tzw. „wsadu do kotła”) ponoszą rodzice.

Rodzice zobowiązani są poinformować Ośrodek/ wychowawcę o nie pobieraniu posiłku do godziny 14:00 dnia poprzedzającego, nie później jednak niż w dniu nieobecności do godziny 8:15. W innym przypadku opłata za posiłek zostanie naliczona.

Opłaty należy uiszczać z góry do 10 dnia miesiąca, w którym wychowanek korzysta z żywienia. Termin ten nie obowiązuje, jeśli posiłki są refundowane przez gminę. Rozliczenie opłat następuje w kolejnym miesiącu.

Opłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy stołówki:
BZ WBK O/Gorzów Wlkp. 92 1090 1900 0000 0001 3505 2608
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko dziecka, opłata za wyżywienie za miesiąc/rok.

W/w konto bankowe przeznaczone jest wyłącznie do regulowania opłat za wyżywienie.

 

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl