POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Światowy Dzień Wiedzy o AutyzmieData: 06.04.2017 / Autor:

Rozwój dziecka, na każdym etapie, charakteryzuje pewna typowość, przewidywalność;  pewien schemat, według którego dziecko nabywa nowych umiejętności, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w otaczającym go świecie. Obserwacja zachowań dziecka już w pierwszych miesiącach jego życia pozwala na wykrycie i wczesną interwencję w jego rozwój psychomotoryczny. Objawy autyzmu mogą się rozwijać rozmaicie u różnych dzieci i występować w zróżnicowanym natężeniu. Istnieją jednakże swoiste sygnały alarmowe, które powinny skłonić rodzica do konsultacji ze specjalistami, w celu jak najszybszego wykrycia nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych. Do najczęściej występujących sygnałów alarmowych należą:

 • trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego,
 • brak zainteresowania innymi osobami,
 • nie zwracanie uwagi na twarze innych osób,
 • brak dzielenia uwagi z dorosłymi,
 • niska ekspresja emocjonalna i mimiczna,
 • trudności z posługiwaniem się gestami (dziecko nie reaguje na zwroty typu „zrób pa-pa” „zrób kosi-kosi”),
 • brak posługiwania się gestem wskazującym, zwracania uwagi rodzica na atrakcyjny dla dziecka przedmiot,
 • słaba reakcja na wołanie po imieniu i wykonywania poleceń przekazywanych werbalnie,
 • dziecko sprawia wrażenie „jakby nie rozumiało lub nie słyszało co się do niego mówi”,
 • brak zabaw symbolicznych, naśladowczych, zabaw „na niby” jak : karmienie lalki, misia, przewożenie towaru na samochodzie itp.
 • brak gaworzenia lub monotonne gaworzenie i wokalizy (mruczenie, piski, krzyki),
 • regres w rozwoju mowy, zaprzestanie mówienia lub powrót do wcześniejszych etapów,
 • występowanie manieryzmów ruchowych np. trzepotanie rączkami, kołysanie się, obracanie się w kółko,
 • stereotypowe używanie przedmiotów, fiksacje na wybranych aktywnościach np. szeregowanie zabawek, wprawianie przedmiotów w ruch, lub całkowity brak zainteresowania zabawkami,
 • unikanie kontaktu cielesnego.
 • problemy z jedzeniem (dzieci niejadki, jedzenie tylko wybranych pokarmów), problemy ze snem (trudności z zasypianiem, sen bardzo krótki, niespokojny, częste wybudzanie się w nocy).

Objawy autyzmu pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia, jednakże im wcześniej rozpoznamy i obejmiemy terapią dziecko, tym większa szansa na zmiany w jego funkcjonowaniu oraz na jego otwarcie się na ludzi i na świat.

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl