POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Praca 

 

Zapraszamy do składania Kwestionariusza osobowego dla kandydata oraz oświadczenia (do pobrania w Dziale Kadr lub poniżej w pdf) w ramach ogłoszonych ofert pracy.

Do udziału w naborze przyjmowane są tylko aplikacje na wolne stanowiska opublikowane na stronie. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane. Ta zasada ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom takich samych szans uzyskania informacji o istniejących w PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. wolnych stanowiskach pracy i takie same możliwości złożenia aplikacji na wakujące stanowiska.

Szczegółowych informacji udziela główny specjalista ds. kadr:

telefon: 536 496 313
e-mail: kadry@psonigorzow.org.pl

 

Szanowny Kandydacie do pracy!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. zwane dalej: „Administratorem” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400 przy ulicy Walczaka 1.
  2. Twoje dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z 221Kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.). Natomiast inne dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a). Zgodę możesz odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnej kategorii o których mówi art. 9 ust 1 RODO, w tym dane dotyczące zdrowia, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a  konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, którą możesz zawsze odwołać.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres aktualnej rekrutacji oraz gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w ramach przyszłych rekrutacji, do końca roku kalendarzowego, w którym złożyłeś Kwestionariusz osobowy.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9. Dysponując Twoimi danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
  10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: abi@psonigorzow.org.pl

 *Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

697 982 438
Specjalista ds. kadr - Magdalena Gajdzińska-Unrug - kadry@psonigorzow.org.pl
Specjalista ds. kadr - Magdalena Gajdzińska-Unrug - kadry@psonigorzow.org.pl

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl