POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

PracaZapraszamy do składania Kwestionariusza osobowego dla kandydata oraz oświadczenia (do pobrania w Dziale Kadr lub poniżej w pdf) w ramach ogłoszonych ofert pracy.

Szczegółowych informacji udziela główny specjalista ds. kadr:

telefon: 536 496 313
e-mail: kadry@psonigorzow.org.pl

 

Szanowny Kandydacie do pracy!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. zwane dalej: „Administratorem” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400 ul. Walczaka 1.
  2. Twoje dane przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest: Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres tej i przyszłych rekrutacji do końca roku kalendarzowego, w którym złożyłeś Kwestionariusz osobowy.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9. Dysponując Twoimi danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
  10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: abi@psonigorzow.org.pl

 * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

697 982 438
Specjalista ds. kadr - Magdalena Gajdzińska-Unrug - kadry@psonigorzow.org.pl
Specjalista ds. kadr - Magdalena Gajdzińska-Unrug - kadry@psonigorzow.org.pl


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl