POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Program Rehabilitacja 25 plus    

Program PFRON „Rehabilitacja 25 plus” jest programem skierowanym do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jego celem jest przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjne i rewalidacyno – wychowawcze, a także zapewnienie absolwentom OREW ciągłości oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych.

W projekcie biorą udział absolwenci OREW. Wsparcie obejmuje w zakresie:

  • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
  • aktywizację w sferze fizycznej- udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych,
  • udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań,
  • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności zawodowej.

Program "Rehabilitacja 25 plus" finansowany jest ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Szczegółowe informacje dotyczce realizacji i finansowania programu na stronie internetowej PFRON.

 

 

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl