POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

SprawozdaniaSprawozdania finansowe i merytoryczne PSONI Koła w Gorzowie Wlkp. za 2018 rok

 

  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

   Bilans 2018

  Rachunek zysków i strat 2018

   Informacja dodatkowa do sprawozania za 2018 rok

   Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP 2018

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne PSONI Koła w Gorzowie Wlkp. za 2017 rok

 

   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017

   Bilans 2017

   Rachunek zysków i strat 2017

   Dodatkowe informacje i objaśnienia 2017

  Badanie biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok

   Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP 2017

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne PSONI Koła w Gorzowie Wlkp. za 2016 rok

 

  Sprawozdanie z działalności finansowej 2016

   Bilans 2016

  Informacje uzupełniające do bilansu 2016

   Rachunek zysków i strat 2016

   Sprawozdanie merytoryczne 2016

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Koła PSOUU za 2015 rok

 

  Sprawozdanie z działalności finansowej 2015

   Bilans 2015

  Informacje uzupełniające do bilansu 2015

   Rachunek zysków i strat 2015

   Sprawozdanie merytoryczne 2015

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Koła PSOUU za 2014 rok

 

   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014

   Bilans uproszczony 2014

   Dodatkowe informacje i objaśnienia 2014

   Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy 2014

   Sprawozdanie merytoryczne 2014

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Koła PSOUU za 2013 rok

 

   Bilans uproszczony 2013

   Informacja dodatkowa 2013

   Rachunek wyników 2013

   Sprawozdanie merytoryczne 2013

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Koła PSOUU za 2012 rok

 

   Bilans uproszczony 2012

   Informacja dodatkowa 2012

   Rachunek wyników 2012

   Sprawozdanie merytoryczne 2012

 


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl