POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

By zdecydować, trzeba wiedziećW dniach 12.06.2018 r. - 20.07.2018 r.  PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. realizować będzie projekt pn."By zdecydować, trzeba wiedzieć", dofinansowany z funduszy Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W ramach realizacji projektu planujemy przeprowadzić dwudniowe szkolenie dla członków zarządu (osób decyzyjnych) i zainteresowanych członków stowarzyszenia na temat różnych  form prowadzenia działalności gospodarczej i związanych z tym skutków  prawnych i finansowych dla przyszłego przedsiębiorcy. 

Prowadzenie wykładów zostanie zlecone w formie umowy 2 osobom: prawnikowi i specjaliście od spraw podatkowych, którzy przeprowadzą dwudniowe szkolenie na wcześniej wskazany przez wnioskodawcę problem.

Odbiorcami projektu będą członkowie Zarządu – 2 osoby, główna księgowa Koła oraz członkowie i pracownicy zainteresowani rozwojem organizacji - 3 osoby chętne do udziału, które zostaną wybrane z grupy członków i pracowników (preferowane wykształcenie ekonomiczne).

Efektem zrealizowanego projektu winno być wybranie jak najkorzystniejszej dla stowarzyszenia formy działalności gospodarczej.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. Zapoznanie się przez 6 osób z różnymi formami działalności gospodarczej dostępnymi do prowadzenia przez organizację pozarządową.
  2. Zapoznanie się przez 6 osób z aspektami prawnymi i finansowymi zależnymi od formy działalności gospodarczej obowiązującymi przedsiębiorcę – w tym przypadku stowarzyszenie.
  3. Wykorzystanie zdobytej z wykładów wiedzy do rozwoju organizacji wnioskodawcy.
  4. Prawdopodobieństwo rozpoczęcia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w optymalnie dostosowanej formie prawnej i ekonomicznej.
  5. Szansa na zarobienie środków finansowych na realizację celów statutowych, w pierwszej kolejności na utworzenie lokalnego całodobowego wsparcia dla niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców z jednoczesnym przeciwdziałaniem kierowaniu osób zależnych do instytucjonalnych domów opieki często mieszczących się w odległych miejscowościach od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

 


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl