POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Niesamodzielni, czy całkowicie i na zawszeData: 31.05.2022 / Autor:

Projekt pn. „NIESAMODZIELNI, CZY CAŁKOWICIE I NA ZAWSZE?” był realizowany w dwóch okresach od czerwca 2020 do marca 2021, w którym wsparciem objęto 30 osób oraz od kwietnia 2021 do marca 2022, w którym wsparciem objeto dodatkowo 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Celem projektu było organizowanie treningów samodzielności, celem zwiększenia samodzielności u osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Poprzez treningi samodzielności umożliwiono osobom całkowicie zależnym rozwijanie, usprawnianie czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w funkcjonowaniu poza domem,
ujawniono drzemiące w nich możliwości. Umożliwiono dokonywanie wyborów i stawiano uczestników w nowych sytuacjach co przyczyniło się do rozwinięcia samodzielności i wzmocnienia
poczucia sprawstwa. Jednocześnie umożliwiono beneficjentom dostosowanie się do sytuacji życiowych, kiedy w wyniku wieku, niedołężności, śmierci bądź innych przyczyn losowych
opiekuna, zostali z dnia na dzień postawieni w trudnej życiowej sytuacji. Włączono osoby niepełnosprawne w życie kulturalno - rozrywkowe. Umożliwiono beneficjentom wyjścia
do kina teatru, kawiarni, papugarnii, kręgielni, mecze piłki ręcznej bądź w inne miejsce dające rozrywkę i przyjemność tym samym poprawiono samopoczucie i poczucie własnej
wartości u beneficjentów.
Beneficjenci, w wyniku uczestnictwa w projekcie rozwinęli, nabyli bądź podtrzymali niezbędne umiejętności i sprawności do funkcjonowania w życiu codziennym w zakresie:
a) samoobsługi w utrzymaniu higieny osobistej, bądź wypracowano u głębiej niepełnosprawnych osób elementy współpracy w utrzymaniu codziennej higieny;
b) sygnalizowania potrzeb fizjologicznych bądź samodzielnej obsługi tych potrzeb;
c) dostosowania aktywności do pory dnia;
d) umiejętności organizacyjnych i planowania;
e) umiejętności przygotowywania posiłków;
f) wykształcenia nawyków bezpiecznego zachowania w miejscu pobytu;
g) umiejętności zamieszkiwania w nowym miejscu w partnerstwie/koleżeństwie z innymi osobami;
h) akceptacji osób obcych;
i) umiejętności utrzymania czystości w swoim otoczeniu.
Biorąc pod uwagę czas pandemii w jakim przyszło nam realizować zadanie stwierdzamy, że mimo wielu trudności, absencji spowodowanych kwarantannami bądź izolacjami beneficjentów, pracowników projektu, cel projektu został zrealizowany w 100%.

Rozliczenie środków finansowych w dwóch okresach:
I okres realizacji i finansowania projektu od VI 2020 do III 2021:
Całkowite koszty projektu: 225 160,43 zł
Kwota przekazana przez PFRON: 211 051,23 zł
Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu: 209 954,00 zł

II okres realizacji i finansowania projektu od IV 2021 do III 2022:
Całkowite koszty projektu: 299 420,52 zł
Kwota przekazana przez PFRON: 278 138,82 zł
Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu: 277 966,85 zł


AUTOR:
Magdalena Gajdzińska-Unrug
Kierownik projektu

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl