POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Door-to-door nowa usługa transportowa dla osób niepełnosprawnychData: 03.03.2020 / Autor: Redakcja

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu dokumentacji konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Transport typu „door-to-door” dla osób o ograniczonej mobilności oraz dostosowania architektoniczne w budynkach wielorodzinnych – to główne cele działań, które będzie realizował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z udogodnień skorzystają jednostki samorządu terytorialnego (JST), w tym gminy o profilu miejsko-wiejskim.

Projekt ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności (w tym osób z niepełnosprawnościami), poprzez przyznanie grantów dla jednostkach samorządu terytorialnego, służących uruchomieniu usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawie dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przedstawienie uwag i propozycji zmian do projektu można zgłaszać na adres door@pfron.org.pl do 20 marca 2020 roku.

Wszystkie potrzebne dokumenty i formularze, znajdą Państwo na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-projektu-dokumentacji-konkursu-grantowego-dla-jednostek-samorzadu-terytorial/

  

 

 


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl