POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Aktywny samorząd - ostatni dzwonekData: 23.08.2019 / Autor: Redakcja

Tylko do końca przyszłego tgodnia (tj. do 31 sierpnia) można składać wnioski do GCPR w Gorzowie Wlkp. do programu Aktywny Samorząd w ramach Modułu I.

Aktywny Samorząd to program skierowany do osób zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., który ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji poprzez wsparcie finansowe osób z niepełnosprawnościami.

Program jest finansowany ze środków PFRON, a jego realizatorem jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Modułu I – należy przez to rozumieć pomoc w uzyskaniu dofinansowania w 2019 roku do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Ponadto od dnia 02 września do 10 października 2019 r. można składać wnioski w ramach modułu II (dot. roku akademickiego 2019/2020) - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wszelkie informacje oraz wnoski do pobrania dot. programu Aktywny Samorząd znajdują się na stronie internetowej GCPR.

 

 

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl