POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Konkurs nr XV współfinansowany ze środków PFRON 

W okresie 01.04.2015r. - 31.03.2017r. w naszej organizacji realizowany jest projekt współfinansowany przez PFRON pn. "Specjalistyczne wsparcie osób niepełnosprawnych szansą na ich samodzielność". Projekt w pierwszym okresie finansowania ma obejmować ciągłą rehabilitacją 63 osoby w wieku od 3 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, bądź o znacznym stopniu niepełnosprawności (głównie z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Naukowo udowodniono, że tylko ciągła, wieloetapowa i wielospecjalistyczna rehabilitacja umożliwia osobm niepełnosprawnym dążenie do celu, jakim jest zwiększenie samodzielnego funkcjonowania oraz poprawa bądź podtrzymanie obecnego stanu psychofizycznego. Właśnie w tym celu w projekcie zaplanowano wielokompleksowe, ciągłe, indywidualne i grupowe działania rehabilitacyjne, mające bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, a tym samym na poprawę jakości ich życia. Beneficjenci zadania objęci zostaną kompleksowymi działaniami w formie:

  • indywidualnej z zakresu kinezyterapii,
  • rehabilitacji prowadzonej w basenie,
  • masażu leczniczego, terapii pedagogicznej,
  • psychologicznej i logopedycznej
  • oraz w formie grupowej w zakresie kynoterapii.

Działania będą prowadzone na terenie trzech placówek organizacji. Dwie znajdują się w Gorzowie Wlkp. jedna w Drezdenku. Działania prowadzone będą w sposób ciągły - przez 5 dni w tygodniu przez okres co najmniej 10 miesięcy w ciągu roku. Pracę świadczyć będzie wykwalifikowana, specjalistyczna kadra, mającą doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Beneficjenci w zależności od miejsca wykonywania form wsparcia zostaną podzieleni na trzy grupy:

  1. Pierwsza grupa to osoby do 25 roku życia uczestniczące w procesie rehabilitacji w Gorzowie Wlkp.
  2. Druga grupa to osoby powyżej 25 roku życia uczestniczące w procesie rehabilitacji w Gorzowie Wlkp.
  3. Trzecia grupa to osoby do 25 roku uczestniczące w procesie rehabilitacji w Drezdenku.

W pierwszym okresie finansowania wsparciem objętych jest 63 beneficjentów. W drugim okresie finansowania planowane jest zwiększenie liczby beneficjentów o 15 osób.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez nabycie nowych bądź poprawę dotychczasowych umiejętnosci w obszarze sprawności ruchowej, komunikacji i kompetencji społecznych.

 

Beata Piwowarska

 

Klinkinij w obrazek, aby obejrzeć galerię zdjęć.

 Gogoterapia 


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl