POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Niesamodzielni, czy całkowicie i na zawszeProjekt pod nazwą: "Niesamodzielni, czy całkowicie i na zawsze ?" jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2019 - Kierunek AKTYWNOŚC (pomoc 2).

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych całkowicie zależnych. Beneficjenci zostaną objęci treningiem samodzielności, który będzie prowadzony w naszej placówce. Beneficjenci będą uczestniczyć w kilkudniowych pobytach w mieszkaniu chronionym, treningowym. Projektem będzie objętych 40 osób (w pierwszym roku realizacji projektu 30), głównie niepełnosprawnych intelektualnie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zadanie będzie realizowane w placówce organizacji specjalnie wydzielonej do prowadzenia treningów samodzielności. Treningi samodzielności będą odbywały się od czerwca 2020 do marca 2021 dla 30 osób, a na kolejny rok realizacji projektu tj. od kwietnia 2021 do marca 2022 dla 40 osób. Ze względu na to, że wsparcie obejmuje naszych beneficjentów całodobowo w dni powszednie, w których beneficjenci korzystają z placówek dziennych planowane jest w godzinach 15:30 – 20:30 jako wsparcie w dni powszednie popołudniowe oraz od godziny 19.30 do godziny 07:30 wsparcie w dni powszednie - nocne. Treningi samodzielności w dni weekendowe i wakacje będą odbywały się w godzinach 07:30 – 19:30, a nocne od 19:30 do 7:30 dnia następnego. Ze względu na sprzężone niepełnosprawności, głównie ruch (wózki inwalidzkie) w weekendy w godzinach 13:30 – 20:30 zaplanowano wsparcie pomocnicze, by beneficjenci mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Zaplanowano wyjścia do kina, teatru, kawiarni, itp. trener realizujący wsparcie pomocnicze zapewni także pomoc w czasie wieczornych czynności higienicznych i przygotowania beneficjentów do snu.

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. przyjął następujące kryteria naboru:
1. Beneficjenci powyżej 16 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności i wpis w orzeczeniu o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
2. Stan zdrowia beneficjenta musi umożliwiać prowadzenie treningu samodzielności.
3 Stan psychofizyczny beneficjenta powinien być stabilny tj. brak zachowań agresywnych i autoagresywnych u beneficjentów uczestniczących w treningach samodzielności.
4. Wykluczenie z uczestnictwa w projekcie osób, które na dzień rozpoczęcia realizacji planowanego projektu będą beneficjentami zbieżnych działań realizowanych przez innych świadczeniodawców.

Kontakt do kierownika projektu:
Magdalena Gajdzińska-Unrug
e-mail: aktywnosc2019pfron@psonigorzow.org.pl
tel: 536 496 313 w godzinach 15:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

 

 

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl