POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Od niezależności ku samodzielności - edycja 2020Projekt pn.: "(NIE)ZALEŻNI" realizowany w ramach Programu MRPiPS "Od niezalezności ku samodzielności", edycja 2020  jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi, którego głównym celem jest umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

W ramach działania zostanie zawiązana grupa samopomocowa rodziców/ opiekunów prawnych pod kierunkiem psychologa.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia, którego głównym celem jest rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Treningi samodzielności będą odbywały się w trakcie wyjazdów krajoznawczo – survivalowych.  Z uwagi na to, że planowani beneficjenci to uczestnicy dziennych placówek wsparcia wyjazdy odbędą się po zajęciach w piątek i będą trwały przez cały weekend lub w okresach kiedy placówki dzienne są zamknięte.

Prowadzone przez trenerów wsparcie opierać się będzie na wygaszaniu złych nawyków, stosowaniu instruktaży słownych przy wykonywanych czynnościach, modelowaniu prawidłowych zachowań, wykorzystywaniu mocnych stron i zasobów beneficjentów.

Pierwsze działanie to wyjazdy krajoznawczo – survivalowe.

Działania zostaną skierowane do poszczególnych grup:
I grupa - osoby całkowicie zależne od osób drugich. Osoby z I grupy wyjadą wraz trenerami oraz rodzicami/opiekunami faktycznymi do ośrodka nad jeziorem.
II grupa „męska” - osoby wymagające częściowego wsparcia. Osoby z grupy II będą miały  wyjazd survivalowy w góry.
III grupa „damska” - osoby wymagające częściowego wsparcia. Osoby z grupy III będą miały  wyjazd survivalowy nad jezioro, pod namiot.

Drugie działanie to warsztaty mające na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpłyną na zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu jak np.:

  • warsztaty z  pielęgnacji i higieny dłoni i stóp;
  • warsztaty fotograficzne.

Moduł IV – Integracja i innowacyjność, których celem jest inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

WAŻNE:

Kryteria naboru beneficjentów:

  • wymagana niepełnosprawność intelektualna,
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • wykluczenie z uczestnictwa w projekcie osób, które na dzień rozpoczęcia realizacji planowanego projektu będą beneficjentami zbieżnych działań realizowanych przez innych świadczeniodawców – (oświadczenie beneficjenta bądź opiekuna faktycznego beneficjenta),
  • wyrównany stan psychofizyczny – brak zachowań agresywnych i autoagresywnych u beneficjentów uczestniczących w projekcie.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi dotknięte niepełnosprawnością intelektualną, dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby ze spektrum autyzmu. Beneficjenci posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności i są pełnoletni.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, tel. 536 496 313.

Środki finansowe:

  • dotacja z MRPiPS w wysokości - 51.000 zł
  • własne planowane - 23.795,06 zł

Okres realizacji projektu: maj - grudzień 2020 r.

Koordynator projektu: Magdalena Gajdzińska-Unrug, tel. 536 496 313

Galerie projektu:

Zakupy, wyjazd, wizyta u kosmetyczki

Warsztaty fotograficzne

 

 

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl