POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Oligofrenopedagog w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczym w Gorzowie Wlkp.Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (I - umowa na okres próbny, II - umowa na czas określony maksymalnie 33 miesiące, III - umowa na czas nieokreślony),
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • pracę w dynamicznie rozwijającym się stowarzyszeniu działającym na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • możliwość korzystania z ubezpieczenia zbiorowego, dofinansowania do szkoleń, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  • wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu,
  • pracę od poniedziałku do piątku.

Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, w zakresie: oligofrenopedagogiki/rewalidacji/edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • odpowiedzialności,
  • asertywności,
  • pracy zespołowej.

Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Miejsce pracy: Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Gorzowie Wlkp., ul.Walczaka 1a.

Czekamy na Twóje CV oraz Kwestionariusz osobowy, który znajdziesz na naszej stronie w zakładce Oferty pracy

Termin składania dokumentów 31.01.2020 r.

Wyślij je nam na adres:

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. 
KADRY 
ul. Walczaka 1 
66-400 Gorzów Wlkp.

lub przynieś osobiście do Działu Kadr przy ul. Walczaka 1 (I piętro).

Przyjmujemy CV wyłącznie w oparciu o dane z Kwestionariusza osobowego. Rozpatrujemy wyłącznie te oferty pracy, które zawierają klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb aktualnej rekrutacji (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).",

Jeżeli chcesz uczestniczyć w kolejnych naborach prowadzonych przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. dołącz do swojej oferty dodatkowo klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. do końca roku kalendarzowego, w którym złożyłem(-am) dokumenty aplikacyjne (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli Twoja oferta zawiera dane szczególnej kategorii, w tym dane o zdrowiu dołącz klauzulę o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych należących do danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej rekrutacji (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Każdą z powyższych zgód należy czytelnie podpisać. Nie przyjmujemy niepodpisanych dokumentów aplikacyjnych. Zgody mogą być umieszczone w Twoim CV lub stanowić jego załącznik (plik oświadczenia do cv dostępny w zakładce Oferty pracy).

Administratorem danych osobowych jest PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl