POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Projekt pn. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych szansą na godną przyszłość 

Projekt pn „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych szansą na godną przyszłość”- współfinansowany z środków PFRON w ramach Konkursu 1/2018, ma na celu zwiększenie samodzielności osób z upośledzeniem umysłowym, chorobami neurologicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi i skierowany jest do wychowanków naszych placówek.

Projekt ten jest kontynuacją realizacji poprzedniego projektu współfinansowanego przez PFRON z konkursu nr 2/2016, jednakże formy wsparcia w wyniku zmian zachodzących w beneficjentach w większości odbiegają od wcześniej realizowanych.

U osób niepełnosprawnych słaba umiejętność komunikacji, jej brak jak i niepełnosprawność ruchowa to główne czynniki ograniczające samodzielność. Ponieważ dostępność do świadczeń usprawniających ww. funkcje dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie jest znikoma w projekcie zaplanowano realizację tego typu wsparcia dla osób dorosłych w placówce ŚDS.

W naszym gorzowskim OREW- ie  odbywać się będzie terapia Biofeedback, terapia metodą Tomatisa i kynoterapia. Ponadto 24 wychowanków OREW korzystać będzie z hipoterapii, która odbywać się będzie w Chwalęciacach pod okiem specjalisty z hipoterapii.

Projektem realizowanym w dwóch placówkach objętych jest łącznie 93 beneficjentów, głownie niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub głębokim, dotkniętych niepełnosprawnościami sprzężonymi (chorobami neurologicznymi, upośledzeniem narządu ruchu, zaburzeniami mowy, epilepsją, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, np. autyzm).

Wszyscy nasi beneficjenci projektu to osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Realizowane w projekcie wsparcia to:

  1. Terapia Biofeedback
  2. Terapia Tomatis
  3. Kynoterapia
  4. Hipoterapia
  5. Terapia logopedyczna
  6. Kinezyterpia
  7. Pomoc osobie niepełnosprawnej

Formy wsparcia będą się odbywały w formie indywidualnej i grupowej. W formie grupowej zaplanowano kynoterapię, hipoterapię, terapię metodą Tomatis. Wsparcie indywidualne to terapia logopedyczna, kinezyterapia, terapia Biofeedback.

Wartość projektu 205.512,10 zł.

Galeria zdjęć:

 

 

 

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl