POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Czerwone jabłuszko - dzieci śpiewają piosenki ludoweProgram edukacji artystycznej pn.: "Czerwone jabłuszko - dzieci śpiewają piosenki ludowe!” to projekt zlecony przez Gminę Drezdenko, a współfinansowany ze środków finansowych przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekt jest imprezą cykliczną. W tym roku organizowaną po raz czwarty. Będzie miał formę artystycznego przeglądu dla dzieci z w wieku przedszkolnym ze szkół i placówek. Realizowany będzie od kwietnia do czerwca 2019 r. w Drezdenku. Ideą jest zachęcanie do wspólnego śpiewania piosenek ludowych jak największej liczby mieszkańców miasta i gminy Drezdenko. Oprócz kultywowania tradycji narodowych nastąpi też integracja międzypokoleniowa, gdyż do projektu włączą się seniorzy, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy miasta i gminy Drezdenko.
Na warsztatach rękodzielniczych wykonane zostaną przedmioty użytkowe, które będą stanowiły nagrody za udział w Przeglądzie i Koncercie.

Aby pokazać piękno i bogactwo kultury naszego kraju osoby biorące udział w przeglądzie wystapią w oryginalnych strojach takich jak: strój łowicki, góralski, krakowski, lubelski, stroje krakowskie.
Wspólny udział wielu grup wiekowych i społecznych przyczyni się również do uświetnienia obchodów: Dnia Dziecka i Dnia Matki i Ojca, gdyż koncert finałowy odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Parku Kultur Świata w Drezdenku. Po Przeglądzie grup przedszkolnych nastąpi Koncert i wspólne śpiewanie przygotowanych piosenek ludowych oraz tańce i zabawy.

Środki finansowe:

  • dotacja z Gminy Drezdenko - 2.500 zł
  • własne planowane - 1.500 zł

Okres realizacja projektu: kwiecień - czerwiec 2019 r.

Koordynator projektu: Magdalena Gajdzińska-Unrug, tel. 536 496 313

 

 

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl