POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

SamodzielniPierwszymi działaniami w projekcie były warsztaty przeprowadzone przez trenera pracy.
W zakresie warsztatów znalazły się tematy:
a) obsługa pralni
b) obsługi bankomatu, biletomatu w środkach komunikacji miejskiej, automatu kolejkowego w instytucjach publicznych.

Warsztaty z wykorzystaniem tablicy interaktywnej pozwoliły uczestnikom projektu na wirtualne poznanie obsługi urządzeń. Podczas warsztatów poruszono także temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętów, kształtowano właściwe nawyki postępowania podczas pracy na sprzęcie. Beneficjenci projektu zapoznali się z obsługą pralki i funkcjonowaniem pralni.
Drugim działaniem były zajęcia z doradcą zawodowym, który zaproponował możliwości pracy i wskazał nad czym należy pracować by lepiej dostosować się do rynku pracy.
Trzecim działaniem były indywidulane zajęcia z trenerem pracy w rzeczywistych warunkach. W ramach indywidualnych spotkań z trenerem pracy beneficjenci projektu mieli okazję spotkania się i porozmawiania o pracy z osobami zatrudnionymi przy obsłudze pralni.
Ponadto trener pracy asystował ONI w trakcie korzystania z usług kosmetycznych / masaży, fryzjerskich/medycznych.
Działania projektowe zrealizowano w miesiącach listopad i grudzień. Projekt został zakończony i rozliczony 31 grudnia 2018 roku.

 


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl