POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

SPRZĄTACZKA / SPRZĄTACZOferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
  • koleżeńska atmosfera, szacunek przełożonych,
  • możliwość korzystania z ubezpieczenia zbiorowego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
  • wymiar zatrudnienia: 1/1
  • praca: od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00 - 20:00 oraz w sobotę od 08:00 do 16:00

Oczekujemy:

  • wykształcenia podstawowego,
  • dokładności i staranności,
  • odpowiedzialności,
  • pracy zespołowej.

Czekamy na Twój KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do 26.10.2018 r.

Kwestionariusz osobowy znajdziesz na naszej stronie w zakładce Oferty pracy.

Wyślij go nam na adres:

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.
KADRY
ul. Walczaka 1
66-400 Gorzów Wlkp.

lub przynieś osobiście do Działu Kadr przy ul. Walczaka 1 (I piętro).

Rozpatrujemy wyłącznie te oferty pracy, które zawierają klauzulę o treści:

"Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji w roku kalendarzowym, w którym złożyłem Kwestionariusz osobowy.", pod którą znajdować się będzie czytelny podpis kandydata do pracy.

Administratorem danych osobowych jest PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl