POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

OPIEKUN - w Mieszkaniach Chronionch, ul. Sulęcińska 51Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • wymiar zatrudnienia: 1/1 et.,
  • pracę w równoważnym systemie czasu pracy tzn. zgodnie z grafikiem pracy ustalanym z góry na trzy miesięczny okres rozliczeniowy, w tym praca w porze nocnej, w soboty i święta,
  • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku, zajęć sportowych, niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe).

Oczekujemy:

  • wykształcenia zawodowego,
  • mile widziane doświadczenie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi min. 6 miesięcy (udokumentowane),
  • odpowiedzialności,
  • pracy zespołowej.

Czekamy na Twój KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do 20.08.2018.

Kwestionariusz osobowy znajdziesz na naszej stronie w zakładce Oferty pracy.

Wyślij go nam na adres:

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.
KADRY
ul. Walczaka 1
66-400 Gorzów Wlkp.

lub przynieś osobiście do Działu Kadr przy ul. Walczaka 1 (I piętro).

Rozpatrujemy wyłącznie te oferty pracy, które zawierają klauzulę o treści:

"Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji w roku kalendarzowym, w którym złożyłem Kwestionariusz osobowy.", pod którą znajdować się będzie czytelny podpis kandydata do pracy.

Administratorem danych osobowych jest PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.

Przyjmujemy CV wyłącznie w oparciu o dane z Kwestionariusza osobowego.


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl