POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

OPIEKUN - w Mieszkaniach Chronionch, ul. Sulęcińska 51Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • wymiar zatrudnienia: 1/1 et.,
  • pracę w równoważnym systemie czasu pracy tzn. zgodnie z grafikiem pracy ustalanym z góry na trzy miesięczny okres rozliczeniowy, w tym praca w porze nocnej, w soboty i święta,
  • grupowe ubezpieczenie pracownicze,
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku, zajęć sportowych, niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe).

Oczekujemy:

  • wykształcenia zawodowego,
  • mile widziane doświadczenie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi min. 6 miesięcy (udokumentowane),
  • odpowiedzialności,
  • pracy zespołowej.

Czekamy na Twój KWESTIONARIUSZ OSOBOWY. Kwestionariusz osobowy znajdziesz na naszej stronie w zakładce Oferty pracy.

Wyślij go nam na adres:

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. 
KADRY 
ul. Walczaka 1 
66-400 Gorzów Wlkp.

lub przynieś osobiście do Działu Kadr przy ul. Walczaka 1 (I piętro).

Przyjmujemy CV wyłącznie w oparciu o dane z Kwestionariusza osobowego. Rozpatrujemy wyłącznie te oferty pracy, które zawierają klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb aktualnej rekrutacji (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).",

Jeżeli chcesz uczestniczyć w kolejnych naborach prowadzonych przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. dołącz do swojej oferty dodatkowo klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. do końca roku kalendarzowego, w którym złożyłem(-am) dokumenty aplikacyjne (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli Twoja oferta zawiera dane szczególnej kategorii, w tym dane o zdrowiu dołącz klauzulę o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych należących do danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej rekrutacji (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Każdą z powyższych zgód należy czytelnie podpisać. Nie przyjmujemy niepodpisanych dokumentów aplikacyjnych. Zgody mogą być umieszczone w Twoim CV lub stanowić jego załącznik (plik oświadczenia do cv dostępny w zakładce Oferty pracy).

Administratorem danych osobowych jest PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl