POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

PSYCHOLOG - OLIGOFRENOPEDAGOG w OREW w DrezdenkuOferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
  • koleżeńska atmosfera, szacunek przełożonych,
  • możliwość korzystania z ubezpieczenia zbiorowego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  • wymiar zatrudnienia: 1/1,
  • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 14:00.

 Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, kierunek: psychologia,
  • mile widziane kwalifikacje nauczyciela potwierdzone dyplomem studiów kierunkowych, w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki,
  • dokładności i staranności,
  • odpowiedzialności,
  • pracy zespołowej.

 MIEJSCE PRACY: Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Drezdenku, ul. Milicka 2

 Czekamy na Twój KWESTIONARIUSZ OSOBOWY. Kwestionariusz osobowy znajdziesz na naszej stronie w zakładce Oferty pracy.

Wyślij go nam na adres: kadry@psonigorzow.org.pl lub przynieś osobiście do Działu Kadr przy ul. Walczaka 1 (I piętro).

 Rozpatrujemy wyłącznie te oferty pracy, które zawierają klauzulę o treści: "Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji w roku kalendarzowym, w którym złożyłem Kwestionariusz osobowy.", pod którą znajdować się będzie czytelny podpis kandydata do pracy.

Administratorem danych osobowych jest PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.

Nie przyjmujemy CV oraz niepodpisanych dokumentów aplikacyjnych.


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl