POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

PSYCHOLOG - Ośrodek Wczesnej Interwencji, ul. Dekerta 1Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • koleżeńską atmosferę, szacunek przełożonych,
 • pracę w dynamicznie rozwijajacym się stowarzyszeniu działającym na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • mozliwość korzystania z ubezpieczenia zbiorowego, dofinansowania do szkoleń, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • wymiar zatrudnienia: 3/4 etatu
 • pracę od poniedziałku do piątku

 Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, kierunek studiów:psychologia
 • odpowiedzialności,
 • pracy zespołowej,
 • mile widziane doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym z dziećmi i/lub młodzieżą

Czekamy na Twój KWESTIONARIUSZ OSOBOWY. Kwestionariusz osobowy znajdziesz na naszej stronie w zakładce Oferty pracy.

Wyślij go nam na adres:

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. 
KADRY 
ul. Walczaka 1 
66-400 Gorzów Wlkp.

lub przynieś osobiście do Działu Kadr przy ul. Walczaka 1 (I piętro).

Przyjmujemy CV wyłącznie w oparciu o dane z Kwestionariusza osobowego. Rozpatrujemy wyłącznie te oferty pracy, które zawierają klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb aktualnej rekrutacji (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).",

Jeżeli chcesz uczestniczyć w kolejnych naborach prowadzonych przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. dołącz do swojej oferty dodatkowo klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. do końca roku kalendarzowego, w którym złożyłem(-am) dokumenty aplikacyjne (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli Twoja oferta zawiera dane szczególnej kategorii, w tym dane o zdrowiu dołącz klauzulę o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych należących do danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej rekrutacji (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Każdą z powyższych zgód należy czytelnie podpisać. Nie przyjmujemy niepodpisanych dokumentów aplikacyjnych. Zgody mogą być umieszczone w Twoim CV lub stanowić jego załącznik (plik oświadczenia do cv dostępny w zakładce Oferty pracy).

Administratorem danych osobowych jest PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl