POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Drezdenko śpiewa piosenki ludoweProjekt pn.: "Projekt edukacji artystycznej pod tegoroczną nazwą Płynie Wisła, płynie – Drezdenko śpiewa piosenki ludowe!"

 

Projekt edukacji artystycznej pod tegoroczną nazwą Płynie Wisła, płynie – Drezdenko śpiewa piosenki ludowe! jest imprezą cykliczną, która odbywa się w ramach realizowanego zadania publicznego zleconego przez Burmistrza Miasta Drezdenka, a realizowanego przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp., za którego relizację odpowiada Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku wraz z wychowankami i pracownikami placówki pani Alina Michalak. Projekt realizowany był od kwietnia do czerwca.

Idea to śpiewanie piosenek ludowych i patriotycznych przez jak największą liczbę mieszkańców miasta i gminy Drezdenko. Oprócz kultywowania tradycji ważna była też integracja międzypokoleniowa, gdyż projekt tworzyły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy miasta i gminy Drezdenko oraz pracownicy i wychowankowie PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. W ramach projektu rozpowszechniano wiedzę o tradycyjnej muzyce ludowej i pieśniach patriotycznych. Kontakt ze śpiewem, tańcem, grą na instrumentach „na żywo”, ukazuje piękno naszej polskiej kultury i ułatwia utożsamianie się z dziedzictwem narodowym.

Co roku celem głównym projektu jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

  • przybliżenie folkloru różnych regionów: pieśni, przyśpiewek, strojów, gwary,
  • przygotowanie jak największej liczby mieszkańców Drezdenka do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i ludowych, zachęcanie do noszenia strojów ludowych lub ich elementów w czasie uroczystości miejskich.

W projekcie udział wzięło ok. 500 osób - dzieci i dorosłych, które śpiewały i tańczyły. Wspólny udział wielu grup wiekowych i społecznych w Projekcie Płynie Wisła, płynie – Drezdenko śpiewa piosenki ludowe! przyczynił się również do uświetnienia obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zwieńczeniem wszystkich wydarzeń w ramach Projektu był koncert finałowy, który odbył się 20 czerwca 2018 r. w Parku Kultur Świata w Drezdenku. Po wspólnym śpiewaniu przygotowanych piosenek ludowych, dzieci ze szkoły, przedszkoli oraz dzieci niepełnosprawne zaprezentowały tańce i zabawy ludowe. Wystąpili uczestnicy wszystkich grup warsztatowych biorący udział w projekcie. Było to barwne, porywające widowisko, co widać na fotografiach autorstwa Jakuba Napierały. Śpiewajmy razem piosenki ludowe!

Galeria projektu

 


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl