POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Czy warto? 

W dniach 15.06.2017r – 20.07.2018r. PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. realizować będzie projekt pn."Czy warto?", dofinansowany z funduszy Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem projektu jest odbycie wizyty studyjnej w organizacji o zbliżonej działalności z dużym dorobkiem w zakresie prowadzenia działalność gospodarczej i zapoznanie się z trudnościami i korzyściami z podjętej przedsiębiorczości, a także skorzystanie z ich doświadczeń. 

Projekt realizowany będzie w mieście Gorzów Wlkp. Wizyta studyjna odbędzie się w PSONI Koło w Jarosławiu. Społeczność, której dotyczy planowane zadanie to środowisko rodzin dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną.

Efektem realizacji planowanego zadania winno być w przyszłości rozpoczęcie działalności gospodarczej, której dochód ma finansować cele statutowe organizacji.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą głównie członkowie i pracownicy PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.  w liczbie 4 osób (członkowie Zarządu - 2 osoby, główna księgowa Koła, oraz 1 członek zainteresowany rozwojem organizacji).

Planowane rezultaty projektu:

  1. Zapoznanie się przez 4 osoby związane z organizacją z korzyściami jakie daje prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.
  2. Wykorzystanie zdobytego w trakcie wizyt studyjnych doświadczenia do rozwoju organizacji wnioskodawcy.
  3. Duże prawdopodobieństwo rozpoczęcia w przyszłości działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.
  4. Szansa na utworzenie lokalnego całodobowego wsparcia dla niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców z jednoczesnym przeciwdziałaniem kierowaniu osób zależnych do instytucjonalnych domów opieki często mieszczących się w odległych miejscowościach od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

 


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl