POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

2018-03-15 - Rozbudowa i przebudowa środkowej klatki schodowej w budynku PSONI „Rozbudowa i przebudowa środkowej klatki schodowej w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wlkp.

Nazwa i adres zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Numer postępowania: PSONI.271.2.2018.BP
Przedmiot zamówienia:                                                                      

1. Wydzielenie klatki schodowej środkowej w budynku przy ul. Walczaka 1 - prace przygotowawcze do termomodernizacji budynku, przeprowadzanej przez Miasto Gorzów Wlkp. Zakres prac: stemplowanie elementów stropowych, rozbiórka elementów klatki schodowej, stropów i posadzek, rozbiórka elementów ścian nośnych, roboty ziemne  dla szybu windowego  i ścian, wykonanie elementów żelbetowych dla podszybia windowego, wykonanie elementów żelbetonowych klatki schodowej, roboty murarskie ścian nośnych.

2. Zagodpodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy (doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odporowadzenie ścieków, dozorowanie) oraz wszelkie prace porzadkowe związane z zakończeniem robót.

3. Ogrodzenie terenu budowy, oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich.

4. Oznakowanie i zabezpieczenie BHP i p-poż terenu budowy.

5. Usunięcie odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowanie (ustawienie kontenera, wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja).

6. Bieżące czyszczenie nawierzchni ulic i chodników.

7. Zapewnienie swobodnego dostępu do posesji sąsiednich podczas realizacji robót.

8. Roboty tymczasowe i pomocnicze, tj. rusztowań, deskowań, zabezpieczeń wykopów itp.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 531766-N-2018 z dnia 2018-03-15 r.
Termin składania ofert: 2018-03-30, godzina 12:00
Uwagi:

Ogłoszenie oraz SIWZ do pobrania poniżej w formacie PDF.

Z uwagi na ograniczania techniczne strony SIWZ z podpisami oraz wszystkimi załącznikami do pobrania w formacie PDF pod adresem: https://mega.nz/#F!ZhcGBA7D!5r5K8H-S11d5NnkxlXTQJQ

 

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl