POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

PosiłkiOśrodek umożliwia wychowankom skorzystanie z posiłków (śniadania oraz obiadu z podwieczorkiem) przygotowanych na miejscu przez kuchnię. Tygodniowy jadłospis jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Ośrodku oraz w pliku do pobrania poniżej.

Od września 2019 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł (śniadanie – 2,50 zł, obiad – 4,50 zł).

Koszty dożywiania ponoszą rodzice lub w szczególnych przypadkach gmina właściwa dla miejsca zamieszkania wychowanka.
W przypadku, gdy koszty żywienia pokrywa gmina, należy przedstawić w Ośrodku odpowiedni dokument z gminy (decyzję lub zaświadczenie), który będzie podstawą do wystawienia noty obciążającej gminę. 

Opłatę za wyżywienie należy uiszczać do 15 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc ubiegły.
Opłaty można dokonywać w kasie Koła, sekretariacie Ośrodka lub przelewem na rachunek bankowy Ośrodka:

BZ WBK O/Gorzów Wlkp. 92 1090 1900 0000 0001 3505 2608
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, opłata za wyżywienie za miesiąc/rok

Uprzejmie prosimy o wpłacanie odliczonych kwot podanych przez wychowawcę (bez zaokrągleń).

W/w konto bankowe przeznaczone jest wyłącznie do regulowania opłat za wyżywienie.

 

  

 

 


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl