POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Kompleksowe wsparcie drogą ku samodzielności i udziale w życiu społecznym 

Od 01 kwietnia 2017 r. - 31.03.2019r. w naszej organizacji realizowany jest projekt współfinansowany przez PFRON pn. " Kompleksowe wsparcie drogą ku samodzielności i udziale w życiu społecznym”.

Zadanie realizowane jest w ramach ogłoszonego przez PFRON Konkursu nr 2/2016.

Projekt obejmuje 3 grupy beneficjentów i jest realizowany w 3 naszych placówkach:

 1. OREW w Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 1a - wsparcie jest skierowane do 42 osób - dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwami sprzężonymi w wieku od 3 do 25 rż.
 2. OREW w Drezdenku ul. Milicka 2 – wsparcie jest skierowane do 9 osób - wsparcie również do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwami sprzężonymi w wieku od 3 do 25 rż.
 3. ŚDS w Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 1 – wsparcie jest skierowane do 25 osób - dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwami sprzężonymi. Wiek beneficjenta to minimum 25 lat.

W ramach realizowanego projektu beneficjenci objęci są zajęciami:

 • fizjoterapia w basenie - OREW Gorzów;
 • fizjoterapia OREW Gorzów - OREW Drezdenko, ŚDS;
 • terapię logopedyczną - OREW Gorzów, OREW Drezdenko, ŚDS;
 • terapię psychologiczną - OREW Gorzów;
 • terapię z oligofrenopedagogiem - OREW Gorzów;
 • terapię metodą ruchu rozwijającego wg Veroniki Sherborne - OREW Gorzów;
 • terapię integracji sensorycznej - OREW Gorzów;
 • masaż - OREW Gorzów;
 • kynoterapię - OREW Gorzów, ŚDS.

Zajęcia odbywają się głównie w formie indywidualnej. W formie grupowej przewidziano zajęcia z ruchu rozwijającego wg Veroniki Sherborne.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie samodzielności beneficjentów, mniejsze uzależnienie, poprawa jakości życia, zwiększenie poczucia własnej wartości i poprawa aktywności w życiu społecznym.

Warto zaznaczyć, że środki z PFRON to 95% wartości projektu i tylko dzięki temu takie duże przedsięwzięcie możemy realizować.

Galerie projektu:

Czerwiec 2017

Luty 2018

Pieski w projekcie

 

 

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl