POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Opieka wytchnieniowa

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU

  1. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2022

”Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program finansowany jest przez MRiPS z Funduszu Solidarnościowego.

 

Informacja dla odbiorców Programu

 Z programu mogą korzystać opiekunowie faktyczni ( rodzice, członkowie rodzin sprawujący na co dzień opiekę dla osoby niepełnosprawnej , zależnej zamieszkujący z osobą niepełnosprawną

Do pobrania:

1.Krótka informacja o Programie dla odbiorców zadania

2.Krótka informacja o Programie dla świadczących usługę

3.Karta zgłoszenia do Programu

4. Karta realizacji usług

5.Oświadczenie RODO

6. Informacja o osobie niepełnosprawnej do wypełnienia przez opiekuna

7.Upoważnienie do podawania leków do wypełnienia przez opiekuna

8. Wskazanie miejsca świadczenia opieki w przypadku gdy opieka nie będzie świadczona w naszym Mieszkaniu Chronionym do wypełnienia przez opiekunów 

9. Wskazanie opiekuna

10. Link do programu 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1310,program-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022 

 

                              

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl